Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 14 N Připojení zdroje napájení Jako zdroj k napájení počítače lze používat sít’ový adaptér nebo akumulátor. Používání sít’ového adaptéru Pokud je počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě. ✍ Používejte pouze sít’ový adaptér dodaný k počítači. Používání sít’ového adaptéru 1 Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (3). 2 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do sít’ové zásuvky (2). 3 Kabel ze sít’ového adaptéru (3) zapojte do konektoru DC IN (4) v počítači. ! Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle sít’ového adaptéru.

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 15 N ✍ Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, sít’ový adaptér odpojte od sít’ové zásuvky. Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, uveďte jej do režimu Hibernace. Viz Používání režimu Hibernace (str. 25).