Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n120 N Co udělat, pokud se jiná zařízení BLUETOOTH nemohou spojit s tímto počítačem? ❑ ❑ ❑ Ověřte si doporučení nabídnutá v odstavci Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení BLUETOOTH, s nímž chci komunikovat? (str. 119). Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena. Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Zařízení BLUETOOTH přemístěte blíže k počítači. Proč je spojení BLUETOOTH pomalé? ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách nebo na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln a na operačním systému a použitém softwaru. Zařízení BLUETOOTH přemístěte blíže k počítači. Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN, používají různá zařízení. Zařízení BLUETOOTH sice využívají technologie k minimalizaci rušení z jiných zařízení používajících stejné pásmo, ale rušení může snižovat rychlost a dosah komunikace nebo způsobovat její poruchy. Pokud se verze normy BLUETOOTH používaná v zařízení BLUETOOTH, s nímž chcete komunikovat, neshoduje s verzí používanou v počítači, rychlost komunikace se může zpomalit. Mohu zařízení s technologií BLUETOOTH používat v letadlech? Počítač se zapnutou technologií BLUETOOTH přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v nemocnicích nebo letadlech, se mohou na používání zařízení BLUETOOTH vztahovat omezení z důvodu rádiového rušení. Možnost používání funkce BLUETOOTH v počítači konzultujte s personálem.

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n121 N Proč nelze funkci BLUETOOTH používat při přihlášení k počítači jako uživatel se standardním oprávněním? Funkce BLUETOOTH nemusí být pro uživatele se standardním oprávněním dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s oprávněním správce. Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení BLUETOOTH? Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, zařízení BLUETOOTH nebude pracovat. Před přepnutím uživatele se nezapomeňte odhlásit. Chcete-li se ze systému odhlásit, klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Odhlásit se. Proč nelze vyměňovat vizitky s mobilním telefonem? Funkce výměny vizitek není podporována. Co udělat, pokud není ikona BLUETOOTH zobrazena na hlavním panelu? ❑ ❑ Ujistěte se, že je tlačítko vedle BLUETOOTH v okně VAIO Smart Network přepnuto na On. Chcete-li zobrazit ikonu BLUETOOTH na hlavním panelu, použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení BLUETOOTH a klikněte na Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klikněte na kartu Možnosti a vyberte zaškrtávací políčko Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti.