Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n 82 N Vyjmutí a instalace pamět’ového modulu Výměna nebo přidání pamět’ového modulu 1 Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení. 2 Odpojte počítač a vyjměte akumulátor. 3 Počítač nechte asi hodinu vychladnout. 4 Odšroubujte šrouby na spodní straně počítače (označené na obrázku šipkami) a odstraňte kryt prostoru pamět’ového modulu. 5 Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n 83 N 6 Nainstalovaný pamět’ový modul vyjměte takto: ❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1). Pamět’ový modul je uvolněn. ❑ Zkontrolujte, zda je pamět’ový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2). 7 Vyjměte nový pamět’ový modul z obalu.