Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 74 N Zadání hesla pro zapnutí (uživatelské heslo) ! Před zadáním uživatelského hesla nezapomeňte nastavit heslo počítače. 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter. 3 Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce zadání hesla zadejte dvakrát heslo a stiskněte klávesu Enter. Délka hesla může být až 32 znaků (včetně mezer). 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (heslo počítače) 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter. 3 Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 75 N Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (uživatelské heslo) 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Zadejte uživatelské heslo a stiskněte klávesu Enter. 3 Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.