Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 16 N Používání akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý. Vložení/Vyjmutí akumulátoru Vložení akumulátoru 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Zámek akumulátoru LOCK posuňte do odjištěné polohy. 3 Akumulátor zasuňte šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupek (1) na obou stranách prostoru pro akumulátor zapadne do výřezu (2) na obou stranách akumulátoru.

Začínáme > Používání akumulátoru n 17 N 4 Akumulátor zasuňte do určeného prostoru, dokud neuslyšíte zacvaknutí. 5 Pro zabezpečení akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK do polohy LOCK.