Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > n 86 N Bezpečnostní zásady V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače VAIO. Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. ❑ Bezpečnostní informace (str. 87) ❑ Informace o péči a údržbě (str. 89) ❑ Manipulace s počítačem (str. 90) ❑ Manipulace s LCD displejem (str. 92) ❑ Používání zdroje napájení (str. 93) ❑ Manipulace s vestavěnou kamerou (str. 94) ❑ Manipulace s disky (str. 95) ❑ Používání akumulátoru (str. 96) ❑ Manipulace s médii „Memory Stick“ (str. 97) ❑ Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat (str. 98)

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n 87 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné stabilní ploše. Nedoporučujeme používání počítače na klíně. Teplota jeho spodní části se může během běžného provozu zvýšit a v průběhu práce vyvolat nepohodu nebo popáleniny. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Malé součástky, jakými jsou například média a adaptéry „Memory Stick“ ukládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí média. Zdroj napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sít’ový adaptér neponechávejte v kontaktu s pokožkou. Pokud je adaptér horký a způsobuje nepohodu, dejte jej pryč od těla. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, jinak by mohlo dojít k požáru. Při odpojování přidržujte napájecí kabel za vidlici. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej od sít’ové zásuvky. Pokud sít’ový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze sít’ové zásuvky. Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.