Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.3

6.3 MODUL KAUNSELING SULONG 6.3.1 Kemahiran Interpesonal (Ceramah Power Point) 6.3.1.1 AKTIVITI 1 TAJUK : Nasib Si Buta OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. Memupuk semangat kerjasama peserta dalam menjayakan satu matlamat. 2. Membina kepercayaan peserta kepada ketua. 3. Meningkatkan keyakinan peserta dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan kepercayaan kepada ketua dan kerjasama yang erat. MASA : 90 minit BAHAN-BAHAN: Kain Penutup Mata LANGKAH : 1. Fasilitator membahagikan peserta kepada setiap lumpulan 10 – 12 orang. Salah seorang dipilih menjadi ketua kumpulan. 2. Semua ahli diminta menutupkan mata dengan kain gelap. Ketua kumpulan akan membawa ahli kumpulannya untuk mengharungi halangan-halangan yang disediakan fasilitator. (Halangan boleh dibina menggunakan meja dan kerusi atau tempat berlumpur atau yang sesuai dan selamat.) 3. Ketua kumpulan perlu berbincang dengan ahli kumpulan untuk menentukan bahasa/bunyi isyarat untuk menunjukkan arah sepanjang aktiviti. Bermaksud ketua kumpulan tidak boleh bercakap begitu juga ahli kumpulan. Hanya bahasa isyarat dibenarkan. 4. Setiap kumpulan akan dipandu arah oleh seorang fasilitator atau guru untuk mengharungi semua halangan. 5. Campur tangan dilakukan oleh fasilitator dengan cuba menarik peserta keluar dari kumpulan. 104

6. Setelah selesai, peserta dikumpulkan di satu kawasan lapang. Peserta membuka kain penutup mata dan membuka mata dengan perlahan. 7. Fasilitator boleh menanyakan kumpulan yang kehilangan peserta dan seterusnya meminta pandangan peserta mengenai perkara yang dipelajari melalui aktiviti ini. 8. Fasilitator memberi komen berdasarkan pengelibatan peserta dalam menjalankan aktiviti ini dan membuat rumusan. REFLEKSI / RUMUSAN : 1. Perancangan penting sebelum sesuatu tugasan. 2. Arahan yang diberikan perlulah jelas dan sama agar dapat diterima baik oleh pendengar. 3. Kerjasama amatlah penting untuk memastikan kejayaan kumpulan. Justeru sifat pentingkan diri sendiri hanya akan merugikan diri sendiri dan orang dalam organisasi yang sama. 4. Kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, ini termasuklah peluang yang diberikan untuk menjadi pemimpin dan bersyukur kita dilahirkan normal berbanding orang kurang upaya dari segi pengelihatan. 105

MODUL UNTUK SEMINAR_2
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Edisi Oktober 2016
klik pdf
MODUL OPTIKA XV
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pendidikan Negara Bangsa
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
Modul Radio - Ayo Menulis FISIP UAJY
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Views / download - Pusat Asasi UiTM
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Modul 5: MODUL PERSEMBAHAN POWER POINT - jtpkrajang
o_19o5bfbdraaq5co1r7k1mbm1ar4e.pdf
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Modul Flash
modul HTML
o_19o5bhjha18j915td1u6r1lfs1qhsa.pdf
Modul 1
Modul 1
Modul PowerPoint XP
Membangun Mental Bangsa - Kemenag Jatim
MODUL-EU-FINAL
Pembuatan Animasi Modul 10
15 AHOK UNTUK MASA DEPAN BANGSA