Views
11 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.1.5.3 UJIAN ASAS

6.1.5.3 UJIAN ASAS KOMUNIKASI PRS BONGSU Nama :___________________________________ Tingkatan :______________ Nama Sekolah : ___________________________________ Tarikh : ______________ Bahagian A: Soalan Objektif Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Terdapat satu sahaja jawapan yang betul . Bulatkan pilihan jawapan itu. 1. Komunikasi bukan lisan adalah seperti berikut, kecuali-------- a. Memek muka b. Pergerakan anggota badan c. Temuduga d. Kontak mata 2. Tanda-tanda pemdengar yang kurang aktif adalah-------- a. Mendengar pendapat yang dikemukakan b. Menyampuk c. Dorongan untuk mendengar d. Menyedari maklumat bukan lisan 3. Halangan komunikasi berlaku apabila seseorang--------- a. Mengeluarkan komen yang negatif 40

. Mengelakkan diri daripada menggunakan perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. c. Mendengar dengan aktif mesej yang disampaikan. d. Berfikiran terbuka 4. Halangan komunikasi dapat diatasi dengan -------- a. Suasana kebisingan. b. Kekurangan tumpuan. c. Arahan yang kurang jelas. d. Menyampaikan maklumat kepada penerima dengan baik, tepat, dan sama makna tanpa menimbulkan kekeliruan ataupun salah faham. 5. Pernyataan yang berikut ialah komunikasi yang berkesan, kecuali------- a. Komunikasi dua hala b. Bersungguh-sungguh mendengar c. Kekeliruan dalam berkomunikasi d. Mengawal perilaku dan menunjukkan kesopanan serta kehalusan budi pekerti Bahagian B: Soalan Struktur Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Komunikasi dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu________________ dan _______________ 2. Nyatakan tiga jenis komunikasi bukan lisan. a. _____________________________________ 41

Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor