Views
9 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6. Dua orang lagi

6. Dua orang lagi memegang hujung seutas tali rafia lagi seperti di atas. Keempat-empat ahli ini berdiri berhampiran supaya belon boleh diluncurkan di atas kedua-dua utas tali rafia yang tegang. 7. Apabila semua ahli telah menarik tali rafia tersebut sehingga tegang, ahli ketujuh dikehendaki meletakkan sebiji belon di hujung di antara dua tali yang ditegangkan itu. Pastikan belon tersebut tidak terjatuh. Sekiranya belon tersebut terjatuh, peserta dikehendaki meluncurkan belon itu semula. 8. Dalam masa 5 minit, ahli kumpulan meluncurkan belon itu dari satu hujung ke hujung yang lain tanpa jatuh. Ahli ketujuh memberi arahan kepada 4 orang rakan yang lain supaya menegangkan tali rafia agar belon tersebut tidak terjatuh. 9. Fasilitator mengarahkan ahli ketujuh tadi tidak memberi arahan kepada dua orang ahli pertama tadi. Biarkan mereka melakukannya sendiri. 10. Lakukan aktiviti ini sehingga semua belon dapat diluncurkan tanpa jatuh dalam masa yang ditentukan. REFLEKSI / RUMUSAN : 1. Tugas yang melibatkan ramai orang sukar dilakukan kerana masing-masing mempunyai idea sendiri, justeru kerjasama dan perancangan sangat penting untuk menjayakan sebarang projek atau tugas. 2. Untuk berjaya dalam sesuatu projek, mesej dan arah tugas ketua mesti jelas untuk semua ahli agar semua ada semangat berpasukan untuk mencapai matlamat. 108

6.3.2 Kemahiran kepimpinan (Ceramah) 6.3.2.1 AKTIVITI 1 TAJUK : Pengucapan Awam OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. Meningkatkan keyakinan diri, ketrampilan dan kemahiran berinteraksi dikhalayak ramai. 2. Meningkatkan kemahiran komunikasi untuk memantapkan kemahiran pemimpin. MASA : 120 minit BAHAN-BAHAN: Mikrofon, Kertas A4, Pen dan Lampiran 13 LANGKAH : 1. Fasilitator meminta peserta berkumpul dalam bulatan besar. 2. Fasilitator memilih beberapa orang peserta secara sukarela untuk berucap di khalayak peserta lain. 3. Setiap peserta yang terpilih diberi masa untuk mengadakan persiapan dalam tiga peringkat iaitu permulaan, penyediaan dan penyampaian. 4. Untuk peringkat permulaan peserta perlu memikirkan audien, kepentingan ceramah, objektif dan menetapkan masa. 5. Untuk peringkat persediaan peserta perlu memikir tahap ucapan iaitu pembukaan, badan ucapan dan penutup ucapan. 6. Untuk peringkat penyampaian peserta perlu mengulangi idea penting secara ringkas dan menguatkan semula hujah. 7. Faslilator meminta peserta terpilih untuk memulakan pengucapan awam dan peserta lain memerhati dan mencatat untuk dikomen dalam perbincangan. 8. Beberapa peserta diminta mengulas aktiviti yang telah dilaksanakan REFLEKSI / RUMUSAN : 1. Setiap pengucapan awam perlu mempunyai teknik berucap yang berkesan seperti cara penyampaian, intonasi suara dan ketrampilan. 2. Penampilan diri merupakan salah satu aspek komunikasi tanpa lisan yang penting. 109

Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor