Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet Samvirkelagene plasserer sin overskuddlikviditet hos Coop NKL. Disse innskuddene utgjør ved årsslutt 1.388 millioner. Renten på plasseringskonto fastsettes hver måned ut fra forrige måneds 3 måneders NIBOR, men er avhengig av innskuddets størrelse (rentetrinn ved 5 og 100 millioner kroner). Rentekostnaden i 2006 var 3,0 prosent av gjennomsnittlig innskudd. Et fall i aksjemarkedet på 30% og samtidig en renteøkning på 2 prosent på hele rentekurven som varer ett år rammer Coop NKLs finansnetto med cirka 94 millioner. 3. Selskap i konsernet Coop NKL konsern består 31.12.06 av følgende selskap i tillegg til Coop NKL som er morselskapet: Eiendomsselskap Eierandel CoopEiendom AS, Oslo 00,0 % Coop Eiendom Utvikling AS, Oslo 00,0 % Coop Øst Eiendom AS, Oslo 00,0 % Coop Kjøpesenter AS, Oslo 00,0 % Coop Eiendom Vest AS, Bergen 51,0 % Coop Eiendom Utvikling AS, Oslo 00,0 % Hundskinnveien 100 AS, Oslo 00,0 % SIV Eigedom AS, Kristiansund 00,0 % Meierikvartalet AS, Kristiansund 00,0 % Coop Åsane Eiendom AS, Oslo 00,0 % Åsane Bransjesenter AS, Oslo 00,0 % Tangerud Eiendom AS, Oslo 00,0 % Sam Selskap 2 AS, Oslo 00,0 % Coop Ellingsrud Eiendom AS, Oslo 00,0 % Coop Kjøpesenter AS, Oslo 00,0 % Elverum Senterdrift Eiendom AS, Surnadal 100,0 % BB Senteret Årnes AS, Surnadal 00,0 % Råholtsenteret AS, Surnadal 00,0 % Coop Øst Eiendom AS, Oslo 00,0 % Rover Eiendomsutvikling AS, Oslo 00,0 % Sentrumsbygget Nes AS, Oslo 00,0 % Bjerkesenteret AS, Oslo 00,0 % Jernbanegaten 6 Kongsvinger AS, Oslo 100,0 % Coop Jessheim Eiendom AS, Oslo 00,0 % Coop Stoa Eiendom AS, Oslo 00,0 % Romsåsveien 6 AS, Oslo 00,0 % Tilknyttede selskap Eierandel Coop Norden AB, Stockholm 20,0 % Innlandet Eiendomsutvikling AS, Sarpsborg 50,0 % IEU Forvaltning AS, Sarpsborg 50,0 % Finansgruppen Eiendom AS, Kristiansund 50,0 % Sjøgata 6 AS, Tromsø 33,3 % Sogningen Storsenter AS, Sogndal 57,0 % Innlandsporten AS, Stange 25,0 % Storkaia Brygge AS, Surnadal 25,0 % Amfi Bygg Svolvær AS, Surnadal 33,0 % Hagan Handel AS, Oslo 50,0 % Son Brygge AS, Kolbotn 50,0 % Ørsta Kjøpesenter AS, Surnadal 40,0 % Jessheim Utvikling AS, Kristiansund 20,0 % Tranby Eiendom AS, Lierstranda 50,0 % Stoa Holding AS, Kristiansund 20,0 % Jernbanegt. Utvikling AS, Kristiansund 25,0 % Nøsthaugen Eiendom AS, Kristiansund 20,0 % Rosenlund Bydelsenter AS, Lillehammer 30,0 % Moss Parkering AS, Moss 50,0 % Lofotsenteret AS, Vestvågøy 32,0 % Selskap skrevet med kursiv er datterselskap av det foranstående selskap. Samvirkelagenes Garantifond AL er verken behandlet som datterselskap eller tilknyttet selskap fordi Coop NKL kun har én av 8 stemmer til tross for 100 prosent eierandel. Jamfør Note 27. Coop Eiendom konsernet eier 50 % av aksjene i Innlandet Eiendomsutvikling AS og i Finansgruppen AS. Begge selskapene behandles som tilknyttede selskap i konsernet. Konsernregnskapene for begge selskapene er vist i note 28 og 29. 26 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Sogningen Storsenter AS er behandlet som et tilknyttet selskap, til tross for eierandel på 57%. Dette skyldes at Coop Eiendom Utvikling AS kun har 50% av stemmene i selskapet og dermed ikke bestemmende innflytelse. For de øvrige selskapene er stemmeandelen lik eierandelen. 4. ENDRINGER I KONSERNSAMMENSETNING Coop NKL BA solgte Sørlandssenteret AS til Sam Selskap 1 AS 1.1.2006 for 2 mill. Samtidig solgte Coop Eiendom Utvikling AS Sam Selskap 1 AS til Forbrukersamvirket Sør for 100 TNOK. Coop Eiendom Utvikling AS har kjøpt følgende selskap i 2006: 100 % av aksjene i Coop Ellingsrud Eiendom AS for 100 TNOK, 50 % av aksjene i Tranby Eiendom AS for 55 TNOK, 20 % av aksjene i Nøsthaugen Eiendom AS for 405 TNOK, 30 % av aksjene i Rosenlund Bydelsenter AS or 23,8 mill, 50 % av aksjene i Moss Parkering AS for 4,1 mill, 20 % av aksjene i Stoa Holding AS for 4 mill, 25% av aksjene i Jernbanegt. Utvikling AS for 255 TNOK. I tillegg har de kjøpt 67% av aksene i Coop Stoa Vest AS for 608 TNOK og solgt de videre i 2006 for 5,5 mill, samt solgt aksjene i Coonor Eiendom AS (Coop Finnmark AS) til FG Prosjekt AS for 3,8 mill. Coop Kjøpesenter AS har kjøpt 32% av aksjer i Lofotsenteret AS i 2006 for 10 mill. Coop Øst Eiendom AS har kjøpt 100% av aksjene i Romsåsveien 6 AS i 2006 for 100 TNOK. Hagan Næringseiendom AS er fisjonert ut fra Hagan Handel AS, og solgt i 2006. Bøler Sentrum Holding AS er fusjonert med Coop Øst Eiendom AS fom 1.1.2006. Alle selskapene driver næringsutvikling eller utleie av næringseiendom. Tabellen viser proformatall for 2006 hensyntatt ny konsernstruktur. Resultatregnskap: (mill. kr) 2006 2005 Driftsinntekter 21 536 19 006 Driftsresultat 41 45 Ordinært resultat etter skatt 111 375 Balanse: (mill. kr) 2006 2005 Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 1 518 1 476 Finansielle anleggsmidler 1 725 1 686 Omløpsmidler 4 022 3 400 Sum eiendeler 7 265 6 561 Egenkapital 2 100 2 001 Langsiktig gjeld/forpliktelser 570 143 Innskudd 1 483 1 674 Kortsiktig gjeld 3 114 2 742 Sum egenkapital og gjeld 7 266 6 561 Årsmelding Coop 2006 27

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Last ned årsmelding - Coop
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned rapport - Petoro
Last ned årsmelding - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening