Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 10. INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Morselskap: Opprinnelig Balanse- Tilgang/ Resultat- Av-/ned- EK-just/ Balanse- Eier- kostpris ført verdi avgang andel skrivning endringer/ ført verdi andel i % 1.1.2006 1.1.2006 i året 2006 merverdi konsernbidrag 31.12.2006 Sørlandssenteret AS 0 - - - - - - 0 Coop Eiendom AS 00 - 569 - 78 - - 647 Sum datterselskap - 569 - 78 - - 647 Coop Norden AB 20 1 040 952 - 5 - (15) 942 Sum tilknyttede selskap 1 040 952 0 5 0 (15) 942 Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap 1 040 1 521 0 83 0 (15) 1 590 Konsern: Opprinnelig Balanse- Tilgang/ Resultat- Av-/ned- EK-just/ Balanse- Eier- kostpris ført verdi avgang andel skrivning endringer/ ført verdi andel i % 1.1.2006 1.1.2006 i året 2006 merverdi konsernbidrag 31.12.2006 Coop Norden AB 20 1 040 952 - 5 - (14) 942 Finansgruppen Eiendom AS 50 125 142 - 24 (1) (15) 151 Innlandet Eiendomsutvikling AS 50 25 22 - 28 - - 50 Coonor Eiendom AS 26 1 - - - - - 0 Sjøgata 6 AS 33 1 1 - - - - 1 Jessheim Utvikling AS 20 1 1 - 3 - - 4 Innlandsporten AS 25 - - - - - - 0 IEU Forvaltning AS 50 1 1 - 2 - - 3 Traneby Eiendom AS 50 - - - - - - 0 Son Brygge AS 50 - (2) - 1 - 1 (0) Stoa Holding AS 20 - - 4 - - - 4 Jernbanegata Utvikling AS 25 - - 0 - - (4) (3) Nøsthaugen Eiendom AS 20 - - 0 - - - 0 Rosenlund Bydelsenter AS 30 - - 24 0 - - 24 Moss Parkering AS 50 - - 4 - - - 4 Sogningen Storsenter AS 57 - 3 - 1 - - 4 Storkaia Brygge AS 25 10 10 - 1 - - 12 Amfi Bygg Svolvær AS 33 8 8 - 1 - - 9 Ørsta Kjøpesenter AS 40 13 13 - - - - 13 32 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Konsern: Opprinnelig Balanse- Tilgang/ Resultat- Av-/ned- EK-just/ Balanse- Eier- kostpris ført verdi avgang andel skrivning endringer/ ført verdi andel i % 1.1.2006 1.1.2006 i året 2006 merverdi konsernbidrag 31.12.2006 Lofotsenteret AS 32 - - 10 - - - 10 Hagan Handel AS 50 - 2 - 5 - (1) 6 Voss Fellesbakeri Eiendom AS 25 1 1 3 - - - 4 TILKNYTTEDE SELSKAPER 1 226 1 154 45 71 (1) (32) 1 238 Gevinst ved avgang tilknyttede selskap - 7 Reklassifisering av negative eierandeler til andre forpliktelser - 3 3 Tilknyttede selskaper klassifisert som eiendeler 1 226 1 154 45 78 (1) (29) 1 242 Øvrige aksjer og andeler: Morselskap Konsern Aksje- Eier- Balanse- Balanse- Eier- Aksjekapital andeler ført verdi (mill. kr) ført verdi andeler kapital 647 Datterselskaper - 942 Tilknyttede selskap 1 242 11 14,1 % 138 Amfi Eiendom ASA 138 14,1 % 11 Andre aksjer 23 1 727 Investering i aksjer og andeler pr. 31.12.2006 1 402 Årsmelding Coop 2006 33

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Fem smarte pastamiddager - Coop
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned rapporten som PDF-fil - Norsk Designråd
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon