22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Efter middagen<br />

DO: Dansa vals!<br />

DO: Om du är av manligt kön; för!<br />

DO: Bli bjuden på drinkar<br />

DO: Gå på sexan - dansa på borden<br />

DON’T: Jämlikhet i all ära, i vals är det faktiskt<br />

mannen som för. Som kvinna; låt dig föras (förföras?)<br />

DON’T: Häng efter den där läraren som<br />

vägrade rätta upp din tenta. Det hjälper inte.<br />

På efterfesten<br />

DO: Drick obscena mängder vatten. I förebyggande<br />

syfte.<br />

DO: Ta med dig resterna från middagen och erbjud<br />

dem som frukost i utbyte mot övernattning<br />

DON’T: Ta den sista shotten<br />

DON’T: Skicka det där flirtiga sms:et. Kanske<br />

framstår som en bra idé just då, men… nej.<br />

DON’T: Cykla hem från efterfesten. Åtminstone<br />

inte om du har balklänning.<br />

Dagen efter<br />

DO: Terrorisera alla dina töntiga vänner som inte var på<br />

balen genom att publicera Facebook-statusar och lägga upp<br />

bilder som visar hur fantastiskt kul du hade det<br />

DO: Undersök frack/klänning efter eventuella hål samt<br />

fläckar. Kanske inte det roligaste men tro oss; att spara detta<br />

nöje till nästa gång du ska på bal kan lätt slå tillbaka på dig<br />

själv och din framtida ekonomi.<br />

DON’T: Lägg upp bilder tagna efter klockan 02.00. En<br />

gång ska du också söka jobb, tänk på det!<br />

DON’T: Gå igenom din sms-inkorg. Kan orsaka panikångest<br />

och kraftig hjärtklappning.<br />

8 frågor till...<br />

Jimmy Persson, balprins.<br />

1. Hur många baler har du varit<br />

på?<br />

Tolv med denna terminens baler.<br />

Samt minst lika många balsläpp.<br />

GUIDE<br />

2. Bästa balminne?<br />

Det finns många, <strong>här</strong> kommer ett par stycken:<br />

Filmen om dolusspexets återkomst under JF:s vårbal 2009.<br />

Installationen av Per Hellsvik som hedersledamot på vårbalen<br />

2010.<br />

Uppträdande av Kristoffer ”Kringlan” Svensson (P3) på<br />

Wermlands installationsbal 2010.<br />

3. Sämsta balminne?<br />

De roliga baler man missat. Ett dåligt balminne är ett där<br />

man sitter hemma istället för att gå på bal.<br />

4. Hur många snapsar är det ultimata antalet?<br />

Två till dig och en att ge till din bordsdam. Om du är dam<br />

så behöver du inte köpa en till din bordsherre, men jag<br />

lovar att det är uppskattat om du gör det ändå. (bäsk tack!)<br />

5. Vad bör man tänka på om man ska klara av en hel<br />

bal, från början till slut<br />

Ät ordentligt innan, man får aldrig tillräckligt med mat.<br />

Om du inte vill eller kan dansa i finskorna så ta med ett<br />

par som är mer dansvänliga.<br />

6. Vilka tre saker går du inte utan till en bal?<br />

1. Fickpluntan! Skippa starkspriten och fyll den med något<br />

annat gott att bjuda bordsdamen på istället (eller ta med<br />

två!).<br />

2. Ett icke fungerande fickur. På bal spelar tid ändå ingen<br />

roll.<br />

3. Överrock, hög hatt och paraply. Skall man beställa fyllemat<br />

på väg hem från balen, skall man göra det med stil.<br />

7. Vilken är den ultimata ballåten?<br />

Come away with me – Nora Jones, lugn och långsam vals<br />

som är lätt att dansa till!<br />

Something stupid – Nancy och Frank Sinatra, kasedans!<br />

8. Har du några tips på vad man som herre ska tänka<br />

på när det kommer till att dansa vals?<br />

Öva! Att lära sig grundstegen i Vals tar ca en timme, har<br />

du ingen kompis som kan visa dig så fråga dina föräldrar.<br />

Öva en timme innan balen, så kommer du absolut att<br />

dansa bättre vals än merparten av baldeltagarna. Tilläggas<br />

kan att tipsen ovan även gäller damerna. Att inse att<br />

bordsdamen man plikttroget viger första valsen åt bara<br />

kan dansa ”disco-dans” till Skakarumpamusik, gör ingen<br />

glad bordsherre.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!