22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

26<br />

DISSIDENTEN<br />

Var fan ligger studie-<br />

vägledarkorridoren 1 ?<br />

Och alla andra frågor en juriststudent hinner<br />

ställa sig på fyra och ett halvt år<br />

Text: Kajsa Nilsson<br />

Har du också tröttnat på att stirra dig<br />

blind på ett CV, som hur mycket tid du än<br />

lägger på att ändra typsnitt och sidhuvud<br />

ändå inte ser riktigt så flashigt ut som du<br />

önskar att det gjorde? Känner du att du<br />

gärna skulle vilja glänsa lite mer när det<br />

är din tur att redovisa på seminarierna?<br />

Undrar du också över hur det gick till när<br />

alla kursare helt plötsligt fick ett jobb vid<br />

sidan av studierna? Då är karriärservice<br />

stället för dig!<br />

Karriärservice är en del av studievägledningen<br />

och fakultetens service till studenterna<br />

när det kommer till svar på frågor<br />

om praktikplatser, examensarbete och<br />

hur man ska göra för att få ett extrajobb.<br />

Likaså erbjuds föreläsningar som sät-<br />

ter ljuset på juristyrkets alla sidor – just<br />

nu planeras en serie föredrag/workshops<br />

där studenterna erbjuds kunskaper och<br />

praktiska övningar i retorik, akademiskt<br />

skrivande, etik, konflikt- och krishantering<br />

samt samtalsmetodik. Det finns även möjlighet<br />

för oss studenter att påverka kommande<br />

föreläsningsämnen.<br />

Om man vill få reda på vilka praktikplatser<br />

som är lediga eller förslag på ämnen<br />

till sitt examensarbete kan man registrera<br />

sig på www.cv.lu.se. På denna databas, som<br />

är gemensam för hela universitetet, lägger<br />

många arbetsgivare ut annonser när de<br />

ska nyanställa studenter och nyutexaminerade.<br />

Här kommer också karriärservice<br />

att lägga ut de annonser om lediga praktikplatser<br />

som kommer in till fakulteten.<br />

Vem som är vem av studievägledarna är inte lätt att veta – Dissidenten<br />

kan åtminstone lära dig vad de olika vägledarna kan tänkas<br />

heta…<br />

Karin Berter – Ansvarar för exjobb och karriär, det är Karin som räddar oss från en<br />

framtid i misär.<br />

Louise Hultquist – är koordinator för allt internationellt, vill du åka på utbyte är det<br />

Louise du ska fjäska för tills hennes hjärta har smält.<br />

Michael Mattisson – jobbar som studievägledningens informatör, svarar på frågor<br />

om fördjupningskurserna är det Michael som gör.<br />

Lena Swärd – ansvarar för utbildningens grundläggande nivå, och har du särskilda<br />

behov är det Lenas dörr du ska knacka på.<br />

Amanuenser – kallas studenterna som hjälper till med en massa olika grejer. Alexandra<br />

Brundin Urisman, Christina Englén, Mirjam Katzin och Madelene Nilsson heter<br />

dessa hjälpredor till tjejer.<br />

Sidan är kort sagt den bästa platsen att<br />

finna annonser som riktar sig specifikt till<br />

studenter!<br />

Karriärservice ansvarar också för hemsidan<br />

AlumniNet, portalen för den som<br />

vill behålla kontakten med sitt Alma Mater<br />

(sitt gamla lärosäte) efter sin examen.<br />

Om du vill veta mer om Karriärservice och<br />

vilka studentaktiviteter de har på gång kan<br />

du gå in och ”likea” Karriärservice på Facebook!<br />

Sök på Karriärservice|<strong>Juridiska</strong><br />

fakulteten i Lund, så får du fortlöpande<br />

tips om användbara länkar och inbjudningar<br />

till vårens arrangemang.<br />

I framtiden blir det du som slår dina kursare<br />

med häpnad!<br />

Så kontaktar du studievägledningen:<br />

Mottagningstider:<br />

Måndag 13-15,<br />

tisdag 10-12,<br />

torsdag 13-15<br />

Telefontider (046 – 222 11 00)<br />

Måndag 10-12,<br />

tisdag 13-15,<br />

torsdag 10-12<br />

1 Tag vänster innanför svängdörrarna, gå<br />

genom cafeterian, ut genom glasdörrarna till<br />

andra entréhallen, genom nästa par glasdörrar<br />

tills du kommer till Sessionsrummet. Studievägledarkorridoren<br />

börjar med dörren på din vänstra<br />

sida.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!