22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DISSIDENTEN<br />

SKI WEEK ÅRE<br />

30<br />

Text: Oscar Hillmann Foto: Joakim Winnerljung, Christina Söderbäck<br />

Efter en lång bussfärd<br />

vaknade ett<br />

gäng trötta och<br />

något stela jurister<br />

en liten bit utanför Åre. Vi<br />

förutsatte att bussen skulle ta<br />

oss hela vägen till våra stugor<br />

men så var dock inte fallet.<br />

Bussen hade kört fast i snön<br />

men med hjälp av samtliga resenärer<br />

lyckades vi gunga loss<br />

bussen à la ”Snow-roller”style.<br />

Väl framme vid stugorna<br />

möttes de förväntansfulla juristerna<br />

av duggregn och +2,<br />

att det skulle vara varmare i<br />

Åre än i Lund var inte enligt<br />

förväntningarna. Detta var<br />

inget som stoppade oss utan<br />

vi spände på oss skidor och<br />

snowboards och begav oss ut i backarna.<br />

T2:orna tog sig med hybris upp<br />

i första bästa svarta backe och samtliga<br />

kunde konstatera att det verkligen<br />

kändes som väggen. T5:orna tyckte<br />

däremot att backen bredvid kändes<br />

som stupet.<br />

Viss problematik uppstod under veckan<br />

i och med att T2:orna hade svårt nog<br />

att hålla koll på sig själva, att hålla koll<br />

på sina vänner var det inte tal om. Detta<br />

resulterade i att en av våra kära tjejer<br />

i T2 glömdes kvar på en av Åres många<br />

klubbar och fick i avsaknaden av bekanta<br />

hänga med upp på en efterfest på<br />

ett närliggande hotell med tre okända<br />

grabbar. Att det var omöjligt att både<br />

prata i telefon och följa med i taxin till<br />

Bygget fick Mathias några dagar senare<br />

uppleva då han trettio sekunder efter<br />

att bilarna avgått upptäckte att han var<br />

ensam kvar vid våra stugor.<br />

Dagen D kom och en skicrosstävling<br />

hade arrangerats mellan Jurister och<br />

Ekonomer. Juristernas representanter<br />

bestod bland annat av Sverigerankade<br />

alpin skidåkare, gamla säsongare i Alperna<br />

och vår eminenta vice ordförande<br />

i JIPPO. Segern var ett faktum och<br />

Ekonomerna fick träna sig i den ädla<br />

konsten att vara goda förlorare.<br />

Kabinbanan upp till Åreskutan var tyvärr<br />

många dagar avstängd på grund<br />

av hård vind, konstigt tyckte vi eftersom<br />

att det kändes som om det blåste<br />

som en helt vanlig dag i Lund. Den<br />

dagen skutan ändå var möjlig att åka<br />

upp på hände det otänkbara. Vår kära<br />

Ordförande för JF och vår älskade<br />

Ordförande för Dolu§pexarna gav<br />

sig ut på upptäcktsfärd i det vinterklädda<br />

landskapets avstängda backar.<br />

En nära-döden-upplevelse senare tog<br />

de det mogna beslutet att plocka av<br />

sig skidorna och invänta hjälp från två<br />

snöskotrar som Vice ordförande för JF<br />

kallat in, för hur skulle det sett ut om vi<br />

kom hem med ett halvt presidium och<br />

utan en Ordförande för JF:s spex?<br />

Vadslagningen om vem som skulle<br />

bryta första benet intresserade de flesta<br />

men vi kunde som tur var konstatera<br />

att när veckan nådde sitt slut hade inte<br />

ett enda ben gått av, så förutom en misshandlad<br />

gitarr, många bakfyllor och en<br />

rumpa som stämt träff med ett glödhett<br />

bastuaggregat, klarade sig Lundajuristerna<br />

helskinnade och vi kunde,<br />

tittandes på en av de coolaste filmer<br />

som någonsin gjorts, återvända hem till<br />

kära Lund där avundsjuka kursare väntade<br />

på att få höra om våra många bravader<br />

i landet norr om Skånes gränser.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!