Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

12. veebruari 1991. aasta otsuses Motta kohtuasjas, milles arsti jasotsiaalkindlustusorganite vaheline tsiviilvaidlus tõi kaebajale kaasa kriminaalsüüdistusepettuses, leidis Kohus, et kriminaalmenetlus oli olnud liiga aeglane ja lisas, et„tsiviilmenetlus ei saanud normaalselt kulgeda kriminaalmenetluse aegluse tõttu.“Üheks värskemaks näiteks on 8. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas Djangozov vs.Bulgaaria.3. Haldusmenetlus-- Viivituste põhjus: kohtuväliste asutuste viivitusedViivitused, mida põhjustavad ministrid või nende esindajad või rahvaterviseasutusedasjades, mis tuleb lahendamiseks esmalt neile suunata, jäävad riigi vastutusele.9. detsembri 1994. aasta otsuses kohtuasjas Schouten ja Meödrum vs. Madalmaad pidikaebaja enne kohtusse pöördumist kakskümmend kuud ootama ühe kutseorganisatsiooniotsust.Näiteid kohtupraktikastKäsitletava probleemi suurepäraseks ilmestajaks on Prantsuse kohtuasjad, mis puudutasidvereülekandega HI-viirusesse nakatatud veritsustõbe põdevaid isikuid. 12. detsembri1989. aasta Vallée kohtuasjas oli kaebaja vastavalt Halduskohtu ja HaldusasjadeApellatsioonikohtu Seadustiku artiklile R.102 esitanud Solidaarsus-, tervise jasotsiaalkaitse ministrile esialgse hüvitisnõude. 30. märtsil 1990, varsti pärast neljakuulisetähtaja möödumist, lükkas terviseasjade peadirektor kaebaja avalduse tagasi.Ühes värskemas, Kritt’i kohtuasjas, 107 kritiseeris Kohus Pariisi riigihaiglaid (AP-HP)väites, et kui menetluse pool on avalik-õiguslik institutsioon, siis tolle käitumisesttulenevad viivitused on juurdunud kohtupraktika järgi „võimude“ vastutusel. Nii oli seeka juhtumil, mil viivituse põhjustajaks oli AP-HP. Selle asemel, et kaebajate taotlussõnaselgelt tagasi lükata, AP-HP lihtsalt vaikis, mis tähendas, et kaebajad olid sunnitudneli kuud ootama, enne kui said halduskohtusse pöörduda. Ka oli AP-HP-l halduskohtuleoma arvamuse esitamisele kulunud kuus kuud. Inimõiguste Kohus kritiseeris kahalduskohtu käitumist. See oli AP-HP-le korralduse tegemisega oodanud 16. veebruarini1999 ning kohtu määratud eksperdil oli arvamuse koostamine võtnud 11 kuud.Ühes Hispaaniat puudutavas kohtuasjas märkis Kohus, et Audiencia National oli olnudsunnitud asjassepuutuvaid toimikuid ühe asutuste käest korduvalt nõudma, mis näitasviimaste puhul igasuguse hoolsuse puudumist. Asutus esitas toimikud alles 4 aastat ja6 kuud pärast esimese taotluse saamist. 108 Kohtuasjas Clinique Mozart SARL 109 loetimaksuhaldur vastutavaks 2 aasta ja 9 kuu pikkuse menetlusviivituse eest, kuna ta esitasoma kaitseargumendid hilinemisega.107 19. märtsi 2002. aasta otsus kohtuasjas Kritt vs. Prantsusmaa (ainult prantsuse keeles).108 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas Alberto Sanchez vs. Hispaania.109 8. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas Clinique Mozart SARL vs. Prantsusmaa.

More magazines by this user
Similar magazines