Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

1.3.5. Bakterilerin

1.3.5. Bakterilerin Gelişimine Etki Eden Faktörler Bir ortamda bakterilerin bulunmasıveya faaliyet göstermesini çevre koşullarıetkiler. Bakterilerin gelişimine; hava (O 2 ), sıcaklık, ortamın asitliği (pH), nem ve ozmotik basınç etki eder. ‣ Oksijen Mikroorganizmaların çoğalmalarıiçin en önemli gaz oksijendir. Oksijene olan ihtiyaçlarına göre bakteriler dört grupta incelenir (Şekil 1. 5). Aeroplar: Bu bakteriler çoğalmalarıiçin oksijenli ortamda bulunmaları zorunludur. Anaerop: Bu bakteriler oksijenli ortamda çoğalamaz. Bunlara mutlak anaerop bakteriler de denir. Fakültatif anaerop: Oksijenli ve oksijensiz ortamda çoğalma ve metabolik etkilerini sürdürme yeteneğindedir. Mikroaerofil: Çok az miktardaki oksijen yoğunluğunda üreyen bakterilerdir. Asetik asit bakterileri aeroplara, Clostridium cinsi türleri anaeroplara ve laktik sait bakterileri de fakültatif anaeroplara örnektir. ‣ Sıcaklık Aerop Anaerop Fakültatif A. Mikroaerofil Şekil 1. 5. : Bakterilerin oksijene olan ihtiyaçları Bakteriler sıcaklık isteklerine göre üç grupta toplanır. (Tablo 1. 1) Psikrofil (soğuk seven) bakteriler: Üreme ısılarıen düşük 0ºC, en uygun sıcaklık ise 15-20ºC arasındadır.Soğukta saklanan besinlerin bozulmasında önemli olan bakterilerdir. Mezofil (ılık seven) bakteriler: En düşük üreme ısıları5-15ºC, en uygun sıcaklık ise 20-40ºC arasındadır. Özellikle insan ve sıcak kanlı hayvanlarda hastalık yapan bakteriler bu gruba dahildir. 10

Termofil (sıcak seven) bakteriler: En düşük üreme ısıları15-25ºC, en iyi faaliyet sıcaklıkları45-55ºC arasında olmakla birlikte 60-70ºC’ de faaliyet gösterenler de bulunur. Konserve ve pastörize besinlerin bozulmasında etkin rolleri vardır. Asetik asit bakterilerinin tamamıile laktik asit bakterilerinin bir bölümü mezofil, laktik asit bakterilerinin diğer bölümü ise termofil bakterilere dahildir. Bakteriler Sıcaklık (º C ) Minimum Optimum Psikrofil 0 º C 15 – 20 º C Mezofilik 5 – 15 º C 20 – 40 º C Termofilik 15 – 25 º C 45 – 55 º C Tablo 1.1: Sıcaklık gereksinimlerine göre mikroorganizmalar ve gelişme sıcaklıkları ‣ pH ve asitlik pH simgesi ortamın asit veya baz durumunu belirler. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Asit özellik ←←← Nötr →→→ Baz özellik Bakteriler özellikle insan ve hayvanda hastalık yapanlar, en çok pH= 6 - 8 arasında ürer. Genel olarak pH= 4 - 9 sınırlarıarasında da iyi ürer. Asitli besinler : pH = 3.7 - 4.5 arası(domates ve meyveler) Orta asitli besinler : pH = 4.5 - 5.3 arası(etli sebzeler, makarna ve çorbalar) Düşük asitli besinler : pH = 5.3 – 7.0 arası(ıspanak, bezelye, fasulye, süt ve su) Yüksek asitli besinler: pH = 3.0 - 3.7 arası(limon, sirke, bazımeyve suları, turşu) ‣ Nem (Su) Tüm canlıların yaşamlarınısürdürebilmeleri için su gereklidir. Hem hücreye besin maddesinin taşınmasında hem de hücrede oluşan artık maddelerin atılmasında suyun önemi büyüktür. Ayrıca hücrelerin normal biçim ve şekillerini korur. 11

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训