Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

ÖLÇME ÖLÇMEVE VE

ÖLÇME ÖLÇMEVE VE DEĞERLENDİRME A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. ‘Çok küçük canlı’ teriminin karşılığıaşağıdakilerden hangisidir? A) Mikron B) Mikroskop C) Mikroorganizma D) Bakteri 2. Bilim adamlarımikroorganizmalarıhangi özelliklerine göre sınıflandırmışlardır? A) Beslenme şekilleri B) Hücre yapıları C) Metabolik faaliyetler D) Hepsi 3. Bakteri hücresinde bulunan kapsülün fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hareket organıdır. B) Enfeksiyon etkinliğini artırır. C) Gram boyamada etkilidir. D) Çoğalmada etkilidir. 4. Mikroskopta mikroorganizmaların incelenmesinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tabla B) Kaba ve ince ayar vidası C) Kıskaç D) Lam-lamel 5. Bakterileri morfolojik görünüşlerine göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kok B) Çomak C) Spiral D)Hepsi 6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bakterilerde çoğalma eşeyli ve eşeysiz çoğalma şeklinde olur. B) Eşeyli çoğalma bölünme ile gerçekleşir. C) Eşeysiz çoğalma cinsel üremedir. D) Bakterilerin çoğalmasında besin öğeleri ve çevre etkileri önemli değildir. 24

7. Bakterilerin gelişimine etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hava 2. Nem 3. pH 4. Ozmotik basınç 5. Sıcaklık A) Yalnız 1 ve 2 B. 2, 3 ve 4 C) 1, 2, 3 D)Hepsi Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlışise (Y) yazınız. ( ) 8. Mikrobiyoloji mikroorganizmalarıinceleyen bilim dalıdır. ( ) 9. Prokaryotlar ve ökaryotlar Protista aleminin üyeleridir. ( ) 10. İmmersiyon objektifinde görüntüleme için sedir yağıkullanılır. ( ) 11. Mikroskopta preparat hazırlayarak incelenecek maddeye örnek denir. DEĞERLENDİRME Cevaplar ızıcevap anahtarıile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızıbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Öğrenme faaliyeti 1’i bitirmişbulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlışcevaplarınız varsa ilgili faaliyeti tekrar ediniz. 25

Kompost Rehberi
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
第6章角色制作流程中的经验和教训
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...