Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

% 18-20’lerde alkol

% 18-20’lerde alkol fermantasyonunu sürdürebilen maya, 36º C da % 5’lik alkol konsantrasyonunda fermantasyonu kesmek zorunda kalır. Diğer metabolizma ürünü de CO 2 ’tir. Karbondioksit gelişmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Fermantasyonda CO 2 basıncıarttıkça fermantasyon gücü de artar, basınç en yüksek değere ulaşınca yavaşlamaya başlar ve zayıf fermantasyon devam eder. ‣ Işık Doğrudan güneşışığımaya gelişimini engeller.Yapılan araştırmalar, ultraviole ışıkta 10 saniye kalan mayaların yaşamınıyitirdiği gözlenmiştir. Işık, mayaların spor oluşumu üzerine de etkilidir. 2.6. Mayalarda Çoğalma Mayalar hem sahiptir. eşeyli, hem de eşeysiz olarak iki ayrışekilde çoğalma yeteneğine ↓ Eşeyli Mayalarda çoğalma ↓ Eşeysiz ‣ Eşeyli çoğalma ↓ ↓ Vejatatif Sporla ↓ ↓ ↓ ↓ Tomurcuklanma Bölünme Kese içi Kese dışı İki farklıbireyi oluşturan iki hücrenin birleşerek ve çeşitli basamaklardan sonra mayoz bölünme ile çoğalmasıtamamlanır. Sporlar kapalıbir kese içinde olduklarıiçin endospor durumundadır ve askospor olarak isimlendirilir. Cinslere göre askospor sayılarının farklıolmasının yanında spor şeklinde ve sporlanma sürelerinde de farklar vardır (Şekil 2. 2). ‣ Eşeysiz çoğalma Vejatatif Çoğalma Tomurcuklanarak Çoğalma: Mayalara özgü bir çoğalma şeklidir. Gelişmişbir maya hücresi ortam koşullarıuygunsa uzun eksen doğrultusunda, hücre duvarıaçılarak bir şişkinlik meydana gelir. Kromozomlar iki eşit parçaya bölünür, her biri kendi çekirdek zarınıoluşturur. Böylece iki çekirdek meydana gelir. Büyüyen tomurcuk kendi hücre duvarınıinşa ederek kendi şeklini alır. Yavru hücre gelişirken ana hücre başka bir noktadan tomurcuklanma olayınıbaşlatır (Şekil 2. 2). 30

Bölünme: Bölünerek çoğalma mayaların çok az bölümünde görülür. Hücre erginliğe ulaştığında hücrenin orta kısmından hücreyi ikiye bölecek şekilde ara zarla bölünür. Çekirdek zarı çözünür ve iki yeni çekirdek meydana gelir. Bölünme tamamlandığında ana ve yavru hücre birbirinden ayrılarak, normal hücre boyutuna gelince yeniden bölünerek çoğalmaya devam eder (Şekil 2. 3.). Sporla Çoğalma: Bu çoğalma şekli yalnızca yabani mayalarda görülür. Klamidospor ve artrospor şeklinde görülür. Klamidospor, örtülü spor anlamına gelir (kese içi) ve tomurcuklanarak çoğalma sırasında tomurcuklar kalın bir zarla çevrilir. Artrospor (kese dışı), hif oluşturma yabani mayalarda görülen bir çoğalma şeklidir. Artrospor hiflerin parçalanması, yani bölünme ile olur (Şekil.2. 2). Şekil. 2.3. Mayalarda bölünme 2.7. Gıda Mikrobiyolojisinde Önemli Maya Gruplarıve Özellikleri Mayalar çoğalmalarında da açıklandığıgibi, eşeyli veya eşeysiz çoğalma durumlarına göre Ascomycetes ve Deuteromycetes sınıflarıiçinde yer alan ökaryotik canlılardır. Ascomycetes (sınıf) Askospor oluşturan mayalar Protoascales (alt sınıf) Endomycetales (takım) Endomycetaceae (familya) Saccharomyces (cins) Zygosacchoromyces (cins) Debaromyces (cins) Debaromyces hansenii (tür) Deuteromycetes (sınıf) Askospor oluşturmayan mayalar Moniliales (takım) Cryptococcaceae (familya) Brettanomyces (cins) Candida (cins) Rhodotorula (cins) 31

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训