Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Type 2. Mosen ligger på ler.

Figur 5-16. Type 1 mose, geologisk opbygning.

Type 2 mosen er vist på figur 5-17. Mosen er beliggende på ler. Leret betyder, at der kan være et

bidrag af overfladisk tilstrømning (O) til mosen. Dette bidrag, som i den uberørte tilstand må formodes

at være lille på grund af bevoksning, forsvinder i det omfang leret fjernes. Vandbalancen for

en Type 2 mose er

N – E – O = D + G

Nettotilgangen reduceres altså med en del af O i forhold til en Type 1 mose, når der fjernes lerdække.

Til gengæld vil nedsivningen til grundvandet øges væsentligt i områder, hvor leret er bortgravet.

Der kan forekomme kombinationer af Type 1 og 2, hvor en del af mosen eller det topografiske

opland er ler, og resten sand.

Figur 5-17. Type 2 mose, geologisk opbygning.

Side 54 af 66

More magazines by this user
Similar magazines