Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

Figur 5-4. Skovkort over del af Hellum Skov. Stiplet linie angiver afgrænsningen til habitatområdet mod vest.

De røde og lyserøde arealer er fladefald henholdsvis spredt fald i forbindelse med stormen januar 2005.

Side 37 af 66

More magazines by this user
Similar magazines