Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Uskladnenie Pozor Aby sa

Uskladnenie Pozor Aby sa pri výbere miesta skladovania zabránilo vzniku nehôd alebo zranení, zohľadnite hmotnosť prístroja (viď technické údaje). Uskladnenie prístroja Pred dlhším skladovaním, napr. v zime, dodatočne zohľadnite pokyny uvedené v kapitole Ošetrovanie. Prístroj postavte na rovnú plochu. Oceľovú rúrku zasuňte do priestoru pre jej uloženie. Ručnú striekaciu pištoľ zasuňte do úložného priestoru, ktorý je pre ňu vyhradený. Uložte sieťový kábel, vysokotlakovú hadicu a príslušenstvo do zariadenia. Ochrana proti zamrznutiu Pozor Zariadenie a príslušenstvo chráňte pred mrazom. Zariadenie a príslušenstvo zničené mrazom, ak nie sú úplne zbavené vody. Aby sa zbránilo vzniku škôd. Zo zariadenia vypustite všetku vodu: Zapnite zariadenie bez pripojenej vysokotlakovej hadice a vodovodnej prípojky (max. 1 min.) a počkajte, kým už z vysokotlakovej prípojky nebude vytekať žiadna voda. Zariadenie vypnite. Zariadenie s kompletným príslušenstvom uschovajte na mieste chránenom pred mrazom. Starostlivosť a údržba Nebezpečenstvo Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku. Ošetrovanie Pred dlhším skladovaním, napr. v zime: Vytiahnite filter zo sacej hadice na čistiaci prostriedok a umyte ho pod tečúcou vodou. Plochými kliešťami vytiahnite sitko z vodovodnej prípojky a umyte ho pod tečúcou vodou. Údržba Zariadenie si nevyžaduje údržbu. Náhradné diely Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu. Pomoc pri poruchách Pomocou nasledujúceho prehľadu možno ľahko odstrániť drobné poruchy. V prípade pochybností sa láskavo obráťte na autorizovanú servisnú službu. Nebezpečenstvo Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku. Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba. Spotrebič sa nezapína Potiahnutím páky ručnej striekacej pištole sa zariadenie zapne. Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku súhlasí s napätím napájacieho zdroja. Skontrolujte, či nie je kábel elektrickej siete poškodený. Zariadenie nedosahuje požadovaný tlak Zariadenie odvzdušnite: Zariadenie zapnite bez vysokotlakovej hadice a počkajte (max. 2 minúty), kým voda nevystupuje na vysokotlakovej prípojke bez bubliniek. Zariadenie vypnite a opäť pripojte vysokotlakovú hadicu. Skontrolujte vodovodnú prípojku. Plochými kliešťami vytiahnite sitko z vodovodnej prípojky a umyte ho pod tečúcou vodou. Silné výkyvy tlaku Vyčistite vysokotlakovú dýzu: Ihlou odstráňte nečistoty z vŕtania dýzy a vypláchnite vodou smerom dopredu. Skontrolujte pritekajúce množstvo vody. Zariadenie netesní Malá netesnosť zariadenia je technicky normálna. Pri veľkej netesnosti sa obráťte na autorizovanú servisnú službu. 132 SK – 7

Čistiaci prostriedok sa nenasáva Trysku odpojte od ručnej striekacej pištole. Pracujte len s ručnou striekacou pištoľou. Vyčistite filter na nasávacej hadici čistiaceho prostriedku. Skontrolujte nasávaciu hadicu čistiaceho prostriedku, či nie je zlomená. Technické údaje Elektrické pripojenie Napätie 220-240 V 1~50/60 Hz Elektrický prúd 6 A Stupeň ochrany IP X5 Krytie II Sieťový istič (pomalý) 10 A Pripojenie vody Tlak na prívode 0,2-1,2 MPa Prívodná teplota (max.) 40 °C Prívodné množstvo (min.) 7 l/min Výkonové parametre Prevádzkový tlak 8 MPa Max. prípustný tlak 11 MPa Dopravované množstvo, voda 5,2 l/min Dopravované množstvo, čistiaci 0,3 l/min prostriedok Reaktívna sila ručnej striekacej pištole 10 N Rozmery a hmotnost' Dĺžka 280 mm Šírka 176 mm Výška 443 mm Hmotnosť, s príslušenstvom pripravené 4,7 kg na prevádzku Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79 Hodnota vibrácií v ruke/ramene