Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Biztonsági tanácsok

Biztonsági tanácsok Balesetveszély • Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat. • A készüléket ne helyezze üzembe, ha a hálózati csatlakozóvezeték vagy a készülék fontos alkatrészei, pl. magasnyomású tömlő, kézi szórópisztoly vagy biztonsági elemek meg vannak sérülve. • Minden üzem előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hálózati dugós csatlakozóvezeték. A sérült hálózati csatlakozóvezetéket azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizzel/villamos szakemberrel. • Ellenőrize a nagynyomású tömlő épségét minden használat előtt. A sérült nagynyomású tömlőt azonnal ki kell cserélni. • Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés. • A készülék veszélyes területen (pl.: benzinkúton) történő alkalmazása esetén figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat. • A nagynyomású vízsugár veszélyes lehet szakszerűtlen használat esetén. A vízsugarat soha ne irányítsa személyre, állatra, működésben lévő elektromos alkatrészre vagy a készülékre magára. • A magasnyomású vízsugarat ne irányítsa se önmagára se másokra, a ruházat vagy a lábbeli tisztítására. • Nem szabad olyan tárgyat lelocsolni, amely egészségre káros anyagot (pl. azbesztet) tartalmaz. • Az autógumit/szelepet a nagynyomású sugár károsíthatja és roncsolhatja. A károsodás első jele az autógumi elszíneződése. A sérült autógumik/kerékszelepek életveszélyesek. A tisztítás során legalább 30 cm távolságot kell betartani! • Robbanásveszély! Gyúlékony folyadékot nem szabad permetezni vele. Soha ne szívjon fel oldószer tartalmú folyadékot vagy hígítatlan savakat és oldószereket! Ide tartozik pl. a benzin, a hígító vagy a fűtőolaj. A permetköd nagyon gyúlékony, robbanékony és mérgező. Ne használjon acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mivel ezek a készülékben lévő anyagokat megtámadják. Figyelem! • A hosszabbító vezeték hálózati dugójának és csatlakozójának vízállónak kell lenni és nem szabad vízben feküdni. • A nem megfelelő hosszabbítóvezetékek veszélyesek lehetnek. A szabadban kizárólag az adott célra engedélyezett és megfelelő jelöléssel ellátott, megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetékeket használjon: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • A hosszabbító kábelt mindig teljes hosszában le kell húzni a kábeldobról. • A nagynyomású tömlők, szerelvények és csatlakozók fontosak a készülék biztonságos üzemeltetése szempontjából. Csak a gyártó által ajánlott nagynyomású tömlőket, szerelvényeket és csatlakozókat szabad alkalmazni. • Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek használják. A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akiket nem tanítottak be a készülék használatára. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak. • A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn! • Ezt a készüléket a gyártó által szállított vagy ajánlott tisztítószerek alkalmazására feljesztettük ki. Más tisztítószerek vagy vegyszerek használata csökkentheti a készülék biztonságosságát. • A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell venni a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelni kell másokra, főként a gyerekekre. • A készüléket ne használja, ha hatótávolságon belül más személyek is tartózkodnak, kivéve ha védőruházatot viselnek. • A visszafröccsenő víz vagy szennyeződés elleni védelemhez viseljen alkalmas védőruházatot és védőszemüveget. Vigyázat • Hosszabb üzemszünetek esetén a készülék főkapcsolóját / készülékkapcsolót ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót. • A készüléket ne üzemeltesse 0 °C alatti hőmérsékleten. • A sérülések elkerüléséhez tisztítás során legalább 30 cm távolságot kell tartani a lakkozott felületektől. 96 HU – 4

• A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg üzemel. • Ügyeljen arra, hogy a hálózati vagy hosszabbító kábel ne sérülhessen meg vagy károsodhasson azáltal, hogy áthajtanak rajta, becsípődik valahová, megrántják vagy hasonló hatások érik. A hálózati kábelt védeni kell a hőtől, olajtól és kiálló élektől. • A munkaterületen belüli összes, áramvezető alkatrésznek vizsugárral szembeni védelemmel kell rendelkeznie. • A készülék IEC 60364-nek megfelelő elektromos csatlakoztatását villanyszerelővel kell elvégeztetni. • A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel. • Biztonsági okokból alapvetően azt ajánljuk, hogy a készüléket hibaáram-védőkapcsolón (max. 30 mA) keresztül üzemeltessék. • Olyan tisztítási munkát, amelynek során olajtartalmú szennyvíz keletkezik (pl. motormosás, alvázmosás), csak olajleválasztóval ellátott mosóhelyen szabad végezni. Biztonsági berendezések Vigyázat A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezeket nem szabad módosítani vagy megkerülni. Készülékkapcsoló A készülékkapcsoló megakadályozza a készülék véletlen üzemeltetését. Kézi szórópisztoly zárja A zár lezárja a kézi szórópisztoly karját és megakadályozza a készülék véletlen beindítását. Túlfolyószelep nyomás kapcsolóval A túlfolyószelep megakadályozza az engedélyezett munkanyomás túllépését. Ha a kézi szórópisztoly karját elengedi, akkor a nyomáskapcsoló a szivattyút lekapcsolja, a magasnyomású sugár leáll. Ha a kart meghúzza, a szivattyú ismét bekapcsol. A stabilitás feltételei Vigyázat A készülékkel való tevékenység vagy a készüléken történő munka esetén biztosítani kell a stabilitást, hogy a baleseteket vagy rongálódásokat elkerülje. – A készülék stabilitása akkor biztosított, ha sík felületen áll. Használat Készülék leírása Ábrákat lásd a 2. oldalon 1 Magasnyomású csatlakozás 2 Készülékkapcsoló „0/OFF“ / „I/ON“ 3 A magasnyomású tömlő és a hálózati csatlakozóvezeték tárolókampója 4 Fogantyú 5 A sugárcső tárolója 6 A kézi szórópisztoly tárolója 7 Vízcsatlakozás beépített szűrővel 8 Tisztítószer szívócső (szűrővel) 9 Csatlakozóelem a vízcsatlakozáshoz 10 Hálózati csatlakozóvezeték hálózati csatlakozóval 11 Kézi szórópisztoly 12 Kézi szórópisztoly zárja 13 Kapocs a magasnyomású tömlőhöz 14 Magasnyomású tömlő 15 Sugárcső szennymaróval Különleges tartozékok Az extra tartozékok további felhasználási lehetőséget biztosítanak a készülékhez. Erre vonatkozólag részletes információkat a KÄRCHERkereskedőknél kaphat. Üzembevétel előtt Üzembevétel előtt szerelje fel a mellékelt különálló alkatrészeket. Ábra Hordófogantyút rögzíteni. Ábra A magasnyomású tömlő kapcsát húzza ki a kézi szórópisztolyból (pl. egy sima csavarhúzóval). Ábra Helyezze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztolyba. Nyomja be a kapcsot, amíg bekattan. A biztos csatlakozást a magasnyomású tömlő meghúzásával ellenőrizni. Ábra Csavarozza a szállított csatlakozó alkatrészt a készülék vízcsatlakozójára. HU – 5 97