Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Napomena 66 Pri

Napomena 66 Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računalu, slika će se prikazivati u portretnom položaju čak i kad je odabrano [Manual Rotate]. Pomični prikaz panoramskih snimaka Odaberite panoramsku sliku, a zatim pritisnite središte kontrolne tipke. Ponovnim pritiskom zaustavlja se reprodukcija. 3D panoramske fotografije ne mogu se prikazivati pomičnim prikazom. Pomični prikaz nije dostupan za fotografije snimljene opcijom [3D Pan.: Image Size] podešenom na [16:9]. Reprodukcija videozapisa 1 Tipka MENU 1 [Still/Movie Select] [Movie] 2 Odaberite željeni videozapis kontrolnom tipkom / i pritisnite središte kontrolne tipke. Pri reprodukciji videozapisa Pauza/nastavak reprodukcije Ubrzano naprijed Ubrzano unatrag Usporeno naprijed Usporeno unatrag Podešavanje glasnoće zvuka Prikaz informacija Operacija kontrolnom tipkom/kotačićem Okrećite kontrolni kotačić udesno tijekom pauze Okrećite kontrolni kotačić ulijevo tijekom pauze / Podešavanje glasnoće Tipka MENU 2 [Volume Settings] odaberite željeno podešenje 122

Odabir datuma za videozapise za reprodukciju Videozapisi se pohranjuju prema datumu. Tipka MENU 2 [Select Date] odaberite željeni datum Napomena 66 Na ovom fotoaparatu možda neće biti moguća reprodukcija videozapisa snimljenih drugim uređajima. Rotiranje slike 1 Odaberite snimku koju želite rotirati i zatim pritisnite tipku s. Tipka s 2 Pritisnite središte kontrolne tipke. Slika se rotira ulijevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2. 66 Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat pohranit će se u rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće. Za povratak na normalan reprodukcijski prikaz Pritisnite tipku . Napomene 66 Nije moguće rotirati videozapise. 66 Kad kopirate rotirane snimke na računalo, "PMB" s isporučenog CD-ROM-a može rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati pri uporabi nekih softvera. Uporaba funkcija pregledavanja 123