Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Reprodukcija videozapisa

Reprodukcija videozapisa Fotografije i videozapise ne možete reproducirati u istom slide show prikazu. Preko opcije [Still/Movie Select] odaberite reprodukciju videozapisa, a zatim odaberite tip videozapisa. Tipka MENU 1 [Slide Show] [Movie Type] odaberite željeni tip videozapisa Reprodukcija 3D snimaka Spojite li fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabela (prodaje se zasebno) možete reproducirati 3D snimke snimljene u modu 3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte stranicu 198. Pogledajte i upute za uporabu isporučene s TV-om. Tipka MENU 1 [Slide Show] [Image Type] [Display 3D Only] 126

Provjera informacija o snimkama Svakim pritiskom na DISP na kontrolnoj tipki, prikaz informacija se mijenja (str. 121). Prikaz osnovnih informacija Fotografija Videozapis A Zaslon Opis : Memorijska kartica (20) ! a Fotografija/videozapis 100-0003 Broj mape-datoteke (166) 2010 1 1 Datum snimanja s t u x w v ё WIDE ё STD Һ 16:9 Һ STD Һ WIDE RAW RAW+J FINE STD Veličina fotografija (141)/format fotografija (143)/veličina panoramskih fotografija (142) Kvaliteta slike za fotografije (143) - Zaštita (131) Zaslon Opis DPOF3 DPOF podešenje (172) ® Upozorenje na preostali kapacitet baterije (22) * 100% Preostali kapacitet baterije (22) Ò э Baza podataka je puna (190)/Greška baze podataka (190) Upozorenje za pregrijavanje (190) AVCHD MP4 у ф х Format datoteke videozapisa (82) Veličina slike za videozapise (142) Uporaba funkcija pregledavanja 127