Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Čišćenje slikovnog

Čišćenje slikovnog senzora Dospiju li prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci. Ako se na slikovnom senzoru nalazi prašina očistite ga slijedeći korake navedene dolje. Napomene 66 Čišćenje nije moguće provesti ako je kapacitet baterije na 50% ili manje. 66 Fotoaparat se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija. Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat. Preporuča se uporaba AC adaptera AC-PW20 (opcija). 66 Čišćenje je potrebno dovršiti brzo. 66 Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem jer može raspršiti čestice vode u unutrašnjost fotoaparata. Automatsko čišćenje slikovnog senzora uporabom moda čišćenja fotoaparata 1 Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 22). 2 Pritisnite tipku MENU i zatim odaberite 0 2 kontrolnim tipkama /. 3 Odaberite [Cleaning Mode] pomoću / i zatim pritisnite središte kontrolne tipke. Tipka MENU 36

4 Odaberite [Enter] pomoću i zatim pritisnite središte kontrolne tipke. Slikovni senzor nakratko vibrira i tako eliminira prašinu sa senzora. 5 Isključite fotoaparat. Čišćenje slikovnog senzora pomoću puhaljke Ako je i nakon moda čišćenja potrebno čišćenje, očistite slikovni senzor uporabom puhaljke slijedeći donje korake. 1 Provedite čišćenje opisano u koracima od 1 do 4 pod " Automatsko čišćenje slikovnog senzora uporabom moda čišćenja fotoaparata". Priprema fotoaparata 2 Odspojite objektiv (str. 27). 3 Prstom pritisnite oznaku na ručici za blokadu ogledala kako biste podigli ogledalo. 66 Pripazite da ne dodirujete površinu ogledala. Ručica za blokadu ogledala 37