Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Izbornik podešenja LCD

Izbornik podešenja LCD Brightness (153) Viewfinder Bright. (153) GPS Settings (138) (samo SLT-A55V) Power Save (151) CTRL FOR HDMI (136) O Language (152) Help Guide Display (151) Podešava svjetlinu LCD zaslona. Podešavanje svjetline tražila. Podešavanje funkcija GPS-a. Podešavanje intervala nakon kojeg se uključuje mod uštede energije. Upravljanje fotoaparatom preko TV-a koji podržava "BRAVIA" Sync. Odabir jezika. Prikaz vodiča za pomoć koji objašnjava funkcije prikazane tijekom operacije. Upload Settings (147)* USB Connection (165) Audio signals (151) Cleaning Mode (36) Version (155) Demo Mode (152) Reset Default (156) Podešava funkciju prijenosa za fotoaparat pri uporabi Eye-Fi kartice. Podešavanje načina spajanja USB-a. Podešavanje želite oglašavanje tona kada je objekt izoštren ili tijekom odbrojavanja samookidača. Pokreće mod čišćenja kako bi se očistio slikovni senzor. Prikaz verzije softvera fotoaparata. Uključivanje ili isključivanje demonstracije reprodukcije videozapisa. Vraćanje postavaka na tvorničke vrijednosti. * Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija). 54

Shooting images Podešavanje kuta LCD zaslona Možete podesiti kut LCD zaslona u skladu s okolnostima snimanja. Time se olakšava snimanje iz različitih položaja. Niski položaj Visoki položaj Podesite LCD zaslon kako biste jasnije vidjeli prikaz. 66LCD zaslon se okreće za 180 stupnjeva. 66LCD zaslon može se okrenuti ulijevo za 270 stupnjeva u odnosu na poziciju u kojoj je okrenut prema naprijed, kao na ilustraciji. 66Ako ne koristite LCD zaslon preporučujemo da ga zatvorite tako da sam zaslon bude okrenut prema fotoaparatu. Snimanje 55