Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Preporučena

Preporučena konfiguracija računala (Macintosh) Za uporabu isporučenog softvera i importiranje snimaka putem USB veze preporučuje se sljedeća konfiguracija računala. OS (prethodno instaliran) "Image Data Converter SR Ver.3" "Image Data Lightbox SR" USB spajanje: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6) "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data Lightbox SR": Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard)) CPU: Power PC G4/G5 serija (preporučuje se 1 GHz ili brži)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži Memorija: preporučuje se 1 GB ili više Zaslon: 1024 768 točaka ili više Napomene 66 Rad se ne može jamčiti kod gore navedenih sustava koji su nadograđivani ili kod multi-boot sustava. 66 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji, uključujući fotoaparat, možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja kojeg upotrebljavate. 66 Spajanjem fotoaparata pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer je fotoaparat kompatibilan s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno). 66 Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata i računala možda se neće odmah uspostaviti. 160

Uporaba softvera Instaliranje softvera (Windows) Logirajte se kao administrator. 1 Uključite računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM pogon računala. Prikazuje se izbornik za instalaciju. 66 Ako se ne prikaže, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP: [My Computer]) (SONYPMB) [Install.exe]. 66 Ako se prikaže AutoPlay prozor, odaberite "Run Install.exe" i slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu za nastavak instalacije. 2 Kliknite na [Install]. Označite i "Sony Image Data Suite" i "PMB" te slijedite upute na zaslonu. 66 Tijekom postupka spojite fotoaparat na računalo i slijedite upute na zaslonu (str. 165). 66 Kad se prikaže poruka o resetiranju računala, resetirajte računalo slijedeći upute na zaslonu. 66 DirectX se može instalirati ovisno o konfiguraciji sustava na vašem računalu. 3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije. Instalira se sljedeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečaca. "Image Data Converter SR" "Image Data Lightbox SR" "PMB" "PMB Launcher" "PMB Help" Gledanje snimaka na računalu Napomene 66 Ako ste na računalo već prije instalirali "PMB" te je njegov broj verzije manji od verzije s isporučenog CD-ROM-a, također instalirajte taj "PMB" s CD-ROM-a. 161