Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

B Zaslon N35° 37' 32"

B Zaslon N35° 37' 32" W139° 44' 31" 2010 1 1 10:37:00 AM κλ Opis GPS podaci (samo SLT-A55V) Prikaz zemljopisne duljine i širine (samo SLT-A55V) Datum snimanja Upozorenje za Auto HDR sliku (108) 1/125 Brzina zatvarača (75) F3.5 Otvor blende (72) ISO200 ISO osjetljivost (106) 3/7 Broj datoteke/ukupni broj snimaka Reprodukcija 5:40 Brojač C Skala reprodukcije Zaslon Opis Glasnoća 128

Prikaz histograma A Zaslon Opis : Memorijska kartica (20) ! Fotografija 100-0003 Broj mape-datoteke (166) s t u x w v ё WIDE ё STD Һ 16:9 Һ STD Һ WIDE RAW RAW+J FINE STD Veličina fotografija (141)/format fotografija (143)/veličina panoramskih fotografija (142) Kvaliteta slike za fotografije (143) - Zaštita (131) DPOF3 DPOF podešenje (172) ® Upozorenje na preostali kapacitet baterije (22) * 100% Preostali kapacitet baterije (22) Ò э Baza podataka je puna (190)/Greška baze podataka (190) Upozorenje za pregrijavanje (190) B Zaslon Z Ү & Ҳ ү Ұ P A S M i җ N ҹ Ҹ ҳ Opis Histogram* (102) Mod ekspozicije (59 – 80) 66 ү (SLT-A55/ A55V)/ Ұ (SLT-A33) 1/125 Brzina zatvarača (75) F3.5 Otvor blende (72) ISO200 ISO osjetljivost (106) $ –0.3 Kompenzacija ekspozicije (101) h –0.3 Kompenzacija bljeska (103) - Metering mode (105) 35mm Žarišna duljina (176) ¢ ֳ Creative Style (110) £ ¤ ִ = AWB ` +1 5500K M1 OFF ι κ κλ Ravnoteža bjeline (Auto, Preset, Color temperature, Color filter, Custom) (112) Upozorenje za snimke dobivene funkcijama D-Range Optimizer (107)/Auto HDR/Auto HDR (108) 129 Uporaba funkcija pregledavanja