Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n100 N Kontrollera minneskapaciteten Så här kontrollerar du minneskapaciteten 1 Starta datorn. 2 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 3 Klicka på System Information och sedan på System Information. Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter om datorn.

Försiktighetsåtgärder > n101 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador. ❑ Information om säkerhet (sidan 102) ❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 105) ❑ Hantera datorn (sidan 106) ❑ Hantera LCD- eller pekskärmen (sidan 108) ❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 109) ❑ Hantera den inbyggda kameran (sidan 110) ❑ Hantera skivor (sidan 111) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 112) ❑ Hantera den inbyggda lagringsenheten (sidan 113)