Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Använda Intel(R) VT n 92 N Använda Intel(R) VT Med Intel(R) Virtualization Technology (VT) kan du använda maskinvaruvirtualiseringsprogramvara för att förbättra datorns prestanda. ! Intel VT kanske inte är tillgänglig, beroende på processorn som är installerad i datorn. Kontakta programmets utgivare för mer information om virtualisering och hur du använder maskinvaruvirtualiseringsprogramvara. Så här aktiverar du Intel VT 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIOlogotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja Advanced. 4 Tryck på M eller m för att välja Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryck på Enter, välj Enabled och tryck på Enter. ! Intel VT är inte tillgänglig på datorn om fliken Advanced inte visas i BIOS-installationsfönstret eller om du inte kan välja Intel(R) Virtualization Technology. 5 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. I bekräftelserutan som visas trycker du på Enter.

Anpassa din VAIO-dator > Använda VAIO Control Center n 93 N Använda VAIO Control Center Med funktionen VAIO Control Center får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet. Så här använder du VAIO Control Center 1 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 2 Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna. 3 Klicka på OK när du är färdig. Inställningarna för den valda punkten har ändrats. ✍ Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som ingår i VAIO Control Center. Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.