Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n 96 N ❑ ❑ ❑ ❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot statisk elektricitet. Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin. Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för: ❑ värmekällor, till exempel element eller ventilationskanaler ❑ direkt solljus ❑ stora mängder damm ❑ mekaniska vibrationer eller stötar ❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ hög luftfuktighet Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika hand- och fingerskador.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n 97 N Ta ur och sätta i minnesmoduler Så här byter du eller lägger till en minnesmodul 1 Stäng av datorn, stäng av all kringutrustning och koppla från nätadaptern och kringutrustningsenheterna från elnätet. 2 Lägg ned datorn försiktigt på en jämn yta och vänta omkring en timme tills datorn har hunnit svalna. ! Lägg datorn på ett mjukt tygstycke så att du inte riskerar skador eller repor på bildskärmen. 3 Lossa skruven (1) och ta bort locket till minnesmodulfacket (2).