Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > n 10 N

Komma igång > n 10 N Komma igång I det här avsnittet finns information om hur du börjar använda din VAIO-dator. ❑ Hitta kontroller och portar (sidan 11) ❑ Om indikatorlamporna (sidan 15) ❑ Sätta ihop datorn (sidan 16) ❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 20) ❑ Använda energisparlägen (sidan 21) ❑ Hålla datorn i trim (sidan 24)

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 11 N Hitta kontroller och portar Ta dig tid att identifiera de kontroller och portar som visas på följande sidor. ! Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter. Framsida A Inbyggd mikrofon (mono) B Indikator för inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 15) C Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 45) D WIRELESS-indikator (sidan 15) E Indikator för skivenhet (sidan 15) F Strömindikator (sidan 15) G ASSIST-knapp Startar VAIO Care om datorn är påslagen. Om datorn är avstängd kan du använda knappen ASSIST för att starta VAIO Care Rescue. H DISPLAY OFF-knapp/DISPLAY OFF-indikator (sidan 15) Tryck på den här knappen för att stänga av LCDbakgrundsbelysningen. I Strömbrytare J LCD-skärm/pekskärm (sidan 41) K Inbyggda högtalare (stereo) L Ram (sidan 102)