Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n116 N Användning av datorn Vad ska jag göra om datorn inte startar? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn visar att datorn har ström. Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn. Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet och starta sedan om datorn. Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna. Om indikatorn DISPLAY OFF lyser orange trycker du på knappen DISPLAY OFF. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Koppla från nätadaptern. Vänta 3–5 minuter. Anslut nätadaptern igen och tryck på strömbrytaren för att sätta på datorn. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme. Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl bör du endast använda den Sonynätadapter som levererades med VAIO-datorn. Se till att datorn inte är i strömsparläge genom att trycka på datorns strömbrytare eller på strömsparknappen på det trådlösa tangentbordet eller USB-tangentbordet. Datorn stängs av automatiskt om du håller strömbrytaren intryckt i mer än fyra sekunder.

Felsökning > Användning av datorn n117 N Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen? ❑ ❑ ❑ Om indikatorn DISPLAY OFF lyser orange trycker du på knappen DISPLAY OFF. Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått. Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av ❑ och på Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. Om det här inte fungerar stänger du av datorn genom att hålla ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Koppla från nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen. ! Kontrollera att batteriet till det trådlösa tangentbordet (om du har ett sådant) är korrekt installerat och att batteriet inte håller på att ta slut. Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan information som inte är sparad gå förlorad.