Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n106 N Hantera datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den och koppla ur den från nätuttaget. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen. Se till att du inte tappar datorn i golvet. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för: ❑ värmekällor, till exempel element eller ventilationskanaler ❑ direkt solljus ❑ stora mängder damm ❑ fukt eller regn ❑ mekaniska vibrationer eller stötar ❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 10 °C ❑ hög luftfuktighet Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar. Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar kan du försöka med att flytta datorn bort från tv- eller radiomottagaren. Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken. Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om du får problem med kondens gör du datorn strömlös och kontaktar ett auktoriserat Sonyservicecenter eller Sony-supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n107 N ❑ ❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas. När du ska lyfta eller flytta datorn tar du tag i den bakifrån med båda händerna på sidorna så att LCD-skärmen eller pekskärmen inte skadas. Om du håller i datorn framifrån kan du repa skärmen, till exempel med byxknappar eller spännet till en livrem.