Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n134 N Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn? ❑ ❑ ❑ Kontrollera att skivan är ilagd med etikettsidan mot dig. Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar. Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ❑ ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 105). Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande: ❑ Volymen kan ha stängts av med knappen Ljud av på tangentbordet. Tryck på knappen en gång till. ❑ Volymen kan ha dragits ned med volymknappen på tangentbordet. Tryck på knappen för högre volym flera gånger, eller håll knappen nedtryckt tills volymen är tillräckligt hög. ❑ Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna Volymkontrollen. ❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern. ❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och högtalarna.

Felsökning > Optiska skivor n135 N ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att korrekta drivrutiner är installerade. Gör så här: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på System. 4 Klicka på Enhetshanteraren i det vänstra fönstret. Fönstret Enhetshanteraren med en lista över datorns maskinvaruenheter visas. Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om drivrutinen. 5 Dubbelklicka på den optiska skivenheten om du vill öppna en lista över de optiska drivrutiner som finns på din dator. 6 Dubbelklicka på önskad drivrutin. Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information. 7 Klicka på OK för att stänga fönstret. Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett på skivan. Den kan lossna medan skivan finns i den optiska skivenheten och skada enheten eller få den att krångla. Om en regionkodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod. Om du upptäcker kondens på datorn, bör du inte använda den på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.