Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Mus n142 N

Felsökning > Mus n142 N Vad ska jag göra om pekaren inte rör sig när jag använder min mus? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att ingen annan datormus är ansluten. Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera gånger. Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på m och ,. Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ❑ ! Om du stänger av datorn med strömbrytaren kan data som inte har sparats gå förlorade. Om du använder en trådlös mus: ❑ Undvik att använda trådlösa enheter som arbetar med radiosignaler i 2,4 GHz-bandet i närheten av den trådlösa musen. Dessa enheter kan skapa störningar som gör att musen inte fungerar korrekt. ❑ Placera inga möbler eller föremål av metall i närheten av datorn eller den trådlösa musen, eftersom metallföremål kan orsaka störningar som gör att musen inte fungerar korrekt.

Felsökning > Högtalare n143 N Högtalare Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. Volymen kan ha stängts av med knappen Ljud av på tangentbordet. Tryck på knappen en gång till. Volymen kan ha dragits ned med volymknappen på tangentbordet. Tryck på knappen för högre volym flera gånger, eller håll knappen nedtryckt tills du hör ljudet. Knappen DISPLAY OFF kan ha konfigurerats så att den inbyggda ljudenheten stängs av. Om indikatorn DISPLAY OFF lyser orange trycker du på knappen DISPLAY OFF. Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet. Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 149).