Views
2 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n138 N Varför visas inte videon på bildskärmen? Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I så fall får du minska upplösningen på LCDskärmen. Så här ändrar du skärmupplösningen: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka i listrutan intill Upplösning. 3 Dra skjutreglaget uppåt för att öka upplösningen eller nedåt för att minska den. ✍ Du kan kontrollera den totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera Skärmupplösning och klicka på Avancerade inställningar och fliken Bildskärmskort. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn. Vad ska jag göra om skärmen är mörk? Tryck på Fn+F6 på tangentbordet för att göra skärmen ljusare. Hur kör jag Windows Aero? Gör så här om du vill köra Windows Aero: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa. 2 Välj önskat tema från Aero-teman. Information om funktioner i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D finns i Windows Hjälp och support.

Felsökning > Utskrift n139 N Utskrift Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn. Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn. Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill ha mer information. Om skrivaren inte fungerar efter att datorn har återgått från strömsparläge kan du starta om datorn. Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så här: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. 3 Klicka på fliken Portar. 4 Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation. 5 Klicka på OK. Då inaktiveras funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och fjärrpanel.