Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Ljud/video

Felsökning > Ljud/video n150 N Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är ansluten till HDMI-utdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget? Du måste ändra enhet för utgående ljud om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. HDMI-utdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget. Mer detaljerade anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 149). Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera? När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.

Felsökning > Ljud/video n151 N Hur stänger jag av ljudet tillsammans med LCD-bakgrundsbelysningen med knappen DISPLAY OFF? Du kan ändra BIOS-inställningen för vilken funktion knappen DISPLAY OFF har. Gör så här: 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIOlogotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja Advanced. 4 Tryck på M eller m för att välja Display off button och tryck sedan på Enter. 5 Tryck på M eller m för att välja Turn off Display and Sound och tryck sedan på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. I bekräftelserutan som visas trycker du på Enter. ! Om du stänger av ljudet med knappen DISPLAY OFF har det högre prioritet än ljudinställningarna i Windows. Knappen stänger av alla inbyggda in- och utenheter för ljud, inklusive de inbyggda högtalarna, hörlursuttaget, mikrofonuttaget och den inbyggda mikrofonen. Om du vill återgå till Windowsinställningarna för ljud trycker du på knappen DISPLAY OFF en gång till.