Views
3 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera LCD- eller pekskärmen n108 N Hantera LCD- eller pekskärmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns LCD- eller pekskärm är konstruerad på ett sätt som gör att vissa områden på den kan bli varma när du har använt datorn under en längre tid. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Utsätt inte bildskärmen för hårt tryck. Skärmen är tillverkad av armerat glas men är inte till 100 % okrossbar. Utsätt inte bildskärmens ram för högt tryck. Detta kan störa tryckkänsligheten eller leda till andra tekniska problem. Använd bara dina fingrar på pekskärmen. Om du använder föremål i stället för dina fingrar på pekskärmen kan funktionaliteten störas, och dessutom kan du repa skärmens yta. Om du håller bildskärmen och ramens insida rena blir pekskärmens känslighet bättre. Använd en mjuk och torr trasa när du rengör bildskärmen och torka av ramen med trasan torka försiktigt av. Utsätt inte LCD- eller pekskärmen för starkt ljus, till exempel direkt solljus. Starkt ljus kan skada bildskärmen och orsaka störningar. Om datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på LCD- eller pekskärmen. Detta är inte ett tecken på ett tekniskt fel. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen. En restbild kan uppstå på LCD- eller pekskärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare. Bildskärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

Försiktighetsåtgärder > Använda elnätet som strömkälla n109 N Använda elnätet som strömkälla ❑ ❑ ❑ Mer information om hur din dator är konfigurerad finns i den tekniska specifikationen. Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare. Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder. Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.