Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning n124 N Hur kontrollerar jag på vilken volym återställningsområdet finns? Datorns inbyggda hårddisk innehåller ett återställningsområde där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du vill kontrollera på vilken volym återställningsområdet finns: 1 Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera. 2 Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret. Återställningsområdets volym och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.

Felsökning > Inbyggd kamera n125 N Inbyggd kamera Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan du öppnar ett annat. Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. Varför har tagna bilder så låg kvalitet? ❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset. ❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus. ❑ Om linsskyddet är smutsigt går det inte att ta klara bilder. Rengör skyddet. Se Inbyggd kamera (sidan 105). Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i energisparläge när den inbyggda kameran används? Om datorn automatiskt går över i strömsparläge ändrar du inställningarna för energisparläget. Information om hur du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 21).