Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Systemuppdatering/säkerhet n122 N Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat? Du kan hålla din säkerhetsprogramvara uppdaterad genom att hämta och installera de senaste uppdateringarna från tillverkarens webbplats. ❑ ❑ ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. Om du använder McAfee: 1 Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee SecurityCenter. 2 Uppdatera programmet genom att klicka på knappen längst upp till vänster i fönstret. 3 Följ instruktionerna på skärmen för att hämta och installera uppdateringarna. Om du använder Norton Internet Security: 1 Klicka på Start, Alla program, Norton Internet Security och sedan på LiveUpdate eller Norton Internet Security. 2 Följ instruktionerna på skärmen för att hämta och installera uppdateringarna. ✍ Mer information finns i hjälpen till programvaran. ! Exakt hur du går till väga kan variera beroende på vilka uppdateringar som installeras på datorn. Om den procedur som finns i det här dokumentet inte stämmer med vad som visas på skärmen, följer du instruktionerna på skärmen.

Felsökning > Återställning n123 N Återställning Hur skapar jag återställningsmedia? Du kan skapa återställningsskivor eller andra återställningsmedia med VAIO Care. Skivorna används för att återställa datorn till standardinställningarna från fabriken. Du skapar återställningsmedia genom att starta VAIO Care (sidan 25) och sedan klicka på Recovery & restore, Recovery och Create Recovery Media. ! Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej). Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken? Det finns två sätt att återställa datorn: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna? Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care. Du återställer programmen och drivrutinerna genom att starta VAIO Care (sidan 25) och sedan klicka på Recovery & restore, Recovery och Reinstall Applications and Drivers. Mer information finns i direkthjälpen som medföljer VAIO Care.