Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n 98 N 4 Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet. 5 Ta ut den installerade minnesmodulen så här: ❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (3). Minnesmodulen är nu lossad. ❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (4). 6 Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n 99 N 7 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats. ! Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen. Om du bara vill installera en minnesmodul använder du det undre facket. Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte tvinga in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen. 8 Sätt tillbaka minnesmodulfackets lock och dra åt skruven. 9 Anslut nätadaptern och datorns kringutrustning, och anslut dem till elnätet. 10 Sätt på kringutrustningen och sedan datorn.