Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n118 N Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara? ❑ ❑ ❑ ❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start och på Stäng av för att stänga av datorn. Om datorn inte stängs av trycker du på Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av. Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ❑ ❑ ❑ ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan information som inte är sparad gå förlorad. Koppla från nätadaptern. Vänta 3–5 minuter. Anslut nätadaptern igen och tryck på strömbrytaren för att sätta på datorn. Försök installera om programmet. Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.

Felsökning > Användning av datorn n119 N Varför försätts datorn inte i strömsparläge? Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till strömsparläge. Så här återställer du datorn till normalläge 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. 3 Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. 4 Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan information som inte är sparad gå förlorad. Vad gör jag om min dator inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter Onetime Password? Om du anger fel startlösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte. Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorns lampa släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, så se till att kontrollera vilket skiftläge datorn är i innan du anger lösenordet. Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden? ❑ ❑ ❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta. Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen. På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.