Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n102 N Information om säkerhet Datorn ❑ Placera datorn på en hård och stabil yta. ❑ Ställ inte datorn i närheten av gardiner eller andra textilier som kan blockera luftventilerna. ❑ När du håller i datorn bör du vänta tills den har hunnit svalna. Baksidan på datorn kan bli mycket varm kring utluftventilen (1). ❑ ❑ Använd inte stället eller ramen för att lyfta datorn eftersom stället eller ramen kan gå sönder och göra så att huvudenheten faller, vilket kan skada dig eller datorn. Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n103 N Strömkälla ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag. Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk. Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln. Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget. Batterier Om det läcker batterivätska: ❑ Låt inte batterivätskan komma i kontakt med huden. ❑ Följ nedanstående instruktioner. Skölj med rikligt med vatten om batterivätska kommer i kontakt med huden, med dina kläder eller om du får batterivätska i ögonen. Uppsök omedelbart läkare om huden skadas eller om den blir inflammerad. ❑ Kasta aldrig batterier i öppen eld. Försök aldrig att plocka isär, modifiera eller ladda batterier, och undvik att värma upp eller blöta ned dem. ❑ Använd alltid alkaliska AA-batterier som finns i vanliga butiker. Mus ❑ ❑ Titta inte direkt in i det röda ljuset som avges från den optiska musens undersida. Det kan ge skador. Titta inte direkt in i linsen på lasermusens undersida. Det kan skada dina ögon. Laserljuset är inte synligt för ögat.