Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n 82 N Ansluta en i.LINK-enhet Datorn är försedd med en i.LINK-port som kan användas för att ansluta en i.LINK-enhet, till exempel en digital videokamera. ✍ i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning. Hur i.LINKanslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i handboken som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet, kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs. Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns i.LINK-port fungerar inte som strömkälla för externa enheter. Om den externa enheten drivs på ström måste den anslutas till en extern strömkälla. i.LINK-porten kan hantera överföringshastigheter på upp till 400 Mbps. Den faktiska överföringshastigheten beror emellertid på den externa enhetens överföringshastighet. i.LINK-kablarna kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner. Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar. i.LINK-anslutningen är kanske inte tillgänglig beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information. Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (till exempel hårddisk eller CD-RW-enhet), ska du först kontrollera att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i den medföljande dokumentationen.

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n 83 N Ansluta en digital videokamera Så här ansluter du en digital videokamera Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till DV In/Outporten (3) på den digitala videokameran. ✍ Hur det går till att ansluta i.LINK-enheten beror på vad det är för enhet du har. Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du kan inte använda innehållet på ”Memory Stick” i en digital videokamera via en i.LINK-anslutning.