Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Varumärken > n154 N

Varumärken > n154 N Varumärken SONY, SONY-logotypen, VAIO och VAIO-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. , ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och ”Memory Stick”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. i.LINK är ett varumärkesnamn på standarden IEEE 1394. i.LINK och i.LINK-logotypen ” ” är varumärken som tillhör Sony Corporation. Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft eller Microsofts dotterbolag. Blu-ray Disc och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions. WinDVD for VAIO och WinDVD BD är varumärken som tillhör InterVideo, Inc. ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.

Varumärken > n155 N AMD, AMD Arrow-logotypen, ATI och kombinationer av dessa, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization och AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke. Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. HDMI, HDMI-logotypen High-Definition Multimedia Interface är varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. CompactFlash ® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. , ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. ”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc. ”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc. ”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena och ® utelämnats. Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare. Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.