Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n132 N Vad ska jag göra om inte Bluetooth-ikonen visas i Aktivitetsfältet? ❑ Se till att omkopplaren bredvid Bluetooth är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network. ❑ Så här visar du Bluetooth-ikonen i Aktivitetsfältet: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på Bluetooth-enhetens ikon och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.

Felsökning > Optiska skivor n133 N Optiska skivor Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva? Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan information som inte är sparad gå förlorad. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 105). Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn inte är i strömsparläge. Tryck på utmatningsknappen eller Fn+E. Om det inte fungerar klickar du på Start och sedan på Dator. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten och välj Mata ut. Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (till exempel ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning på den optiska skivenheten. Försök med att starta om datorn.