Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera ”Memory Stick” n112 N Hantera ”Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallföremål. Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”. ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas. Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”. Håll ”Memory Stick” torr. ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för: ❑ statisk elektricitet ❑ elektriska störningar ❑ extremt höga temperaturer, till exempel i en bil som parkerats i solen ❑ direkt solljus ❑ hög luftfuktighet ❑ frätande ämnen. Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”. Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data. Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna komponenter.

Försiktighetsåtgärder > Hantera den inbyggda lagringsenheten n113 N Hantera den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Mer information om hur din dator är konfigurerad finns i den tekniska specifikationen. Undvik skador på den inbyggda lagringsenheten. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från lagringsenheten. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte ut lagringsenheten ur datorn.