Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n120 N Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats? Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller försätter datorn i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de program som körs eller byta skärmsläckare. Hur ändrar jag startenhetsordningen? Du kan ändra startenhetsordningen med en av BIOS-funktionerna. Gör så här: 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIOlogotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja Boot. 4 Tryck på M eller m för att välja önskad prioritet under Boot Priority och tryck sedan på Enter. 5 Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. I bekräftelserutan som visas trycker du på Enter. Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten till datorn? För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet. Starta datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas.

Felsökning > Systemuppdatering/säkerhet n121 N Systemuppdatering/säkerhet Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn? Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen the Windows Update och VAIO Update. Se Uppdatera datorn (sidan 24) om du vill ha mer information. Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, till exempel virus? Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, till exempel virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna. Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på Åtgärdscenter. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.