Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n104 N Hörlurar Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna. ”Memory Stick” Förvara ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.

Försiktighetsåtgärder > Information om skötsel och underhåll n105 N Information om skötsel och underhåll Datorn ❑ ❑ Rengör chassit med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn. Kontrollera att du drar ut nätadaptern innan du rengör datorn. LCD-skärmen/pekskärmen Torka av skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om du gnuggar på skärmen kan den skadas. Inbyggd kamera Rengör linsskyddet på den inbyggda kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket smutsigt, torkar du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte skyddet eftersom det är mycket känsligt. Skivor ❑ ❑ ❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (till exempel bensin, thinner, alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan. Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt. Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.